| Home | Thema's  | Boeken | Lezingen | Overzicht | Werk | Contact  |

  :: WELKOM ::


Arbeids- & organisatiepsychologie is gericht op het verwerven van inzicht in gedrag. Gedrag dat zich afspeelt in de interactie individu-werk, in de relaties op het werk, en in het functioneren van groepen & organisaties.
Deze psychologie gebruikt de principes & methoden uit de algemene psychologie. Zij doet dat vanuit een biologische, cognitieve & sociaal-culturele invalshoek. Zij is rationeel en empirisch. Zij is wetenschap & praktijk.
De A&O-psycholoog is wetenschapper & praktijkbeoefenaar (scientist-practitioner).

Afscheidsrede 11 juni 2010
Afscheidsrede zoals
uitgesproken 11 juni 2010

 Gedrag

Studie van gedrag. Vanuit drie invalshoeken: (1) biologische (hersenen, genen en evolutie), (2) cognitieve (leren, waarnemen, probleem oplossen), (3) sociaal-culturele (groepen, samenlevingen). Met als doel om de interne & externe processen te begrijpen die aan de basis liggen van gedrag. Arbeids- & organisatiepsychologie heeft dit doel en maakt gebruik van de drie invalshoeken.
 

 


>>>>>> 

Onderzoek

Serendipiteit (iets vinden terwijl je op zoek was naar iets anders) kan pas optreden als je vooropgestelde ideeën laat varen. Onderzoek is ontsnappen aan de dogma's van het rationalisme en het empirisme. Goed onderzoek bestaat uit experimenten en waarnemingen. Experimenten zijn rationeel, deductief en probleem-georiënteerde. Waarnemingen zijn naturalistisch, empirisch en inductief. Onderzoek is zowel het een als het ander.

>>>>>>
 

 Scientist-practitioner

Studie, onderzoek en overdracht van kennis over werk & organisatie. Werk is gedrag om goederen & diensten te produceren. Iets is pas werk als het nut heeft voor de producent zelf, maar steeds in ruil- of valideringsrelaties met anderen. Onderzoek van groepen en organisaties die voor elkaar nut hebben. Nut om de doelen van hun werk te bereiken, om een identiteit te ontwikkelen & om normen over het werk en het functioneren te ontwikkelen. Toepassing en overdracht van deze kennis in de praktijk.
 


>>>>>>
 


© 2004 Ontwikkeling & Inhoud Jasper von Grumbkow
 JaspervonGrumbkow